Vinteropplag Kokkens 2023-2024

Også kommende vintersesong tilbyr Lillesand Seilforening vinteropplag for båter på Kokkenes. Opplaget er åpent for alle, både medlemmer og ikke medlemmer og varer til første uke av mai 2024

Vi må optimalisere bruken av arealet for større båter, og har derfor måtte sette en minimumstørrelse for opplag til 20 fot, samt at ingen båter kan stå på henger. På grunn av vektbegrensninger på kaia må løft av større båter planlegges i god tid. Det er derfor ønskelig at flest mulig bestiller løft på de oppsatte datoene for fellesopptak.

Skulle det vise seg å være ledig plass når store båter er plassert, kan det eventuelt fylles på med mindre båter etter avtale.

Leieprisen for betalende medlemmer i LSF 85 kr/fot, ikke medlemmer betaler 105 kr/fot.
Medlemskap må være gyldig og betalt innen båten skal løftes opp, og kranløft kommer i tillegg.

Alle typer privatbåter kan benytte tilbudet, men seilbåter skal ha masten av båten under opplag. Det finnes er et eget mastestativ til lagring av master (merk: noe begrenset kapasitet)

Bestilling av opplag og kranløft

Opplag og oppløft bestilles direkte med Kristen Flaa:
mobil:  915 63 655
e-post: kristen@kflaa.no

Alle båter i vinteropplag på Kokkenes skal koordineres/løftes av Flaa. Har man behov for at andre aktører skal operere på Kokkenes skal dette avtales med Flaa på forhånd. Merk også at om man unnlater å møte opp som avtalt til båtopptak vil man måtte stå til rette for kostnader ved opptaket like fullt.

www.facebook.com/flaakran/

Fellesopptak høsten 2023

Tirsdag 26. September

Torsdag 05. Oktober

Bestilling/avtale gjøres direkte til Flaa. Kun båter med avtale vil bli tatt opp.

Sikkerhet

Båteier er selv ansvarlig for at opplagsutstyr, krybbe etc er i god stand og tilpasset båten man har. LSF vil gjennomføre kontroller evt. be båteiere gjøre tilpasninger der vi ser det er nødvendig. Merk også at «billigpresenninger» ikke er tillatt. Disse støyer mye og all erfaring viser at de uansett ikke varer mange ukene før de rives i filler på Kokkenes.

Merk: Det er IKKE anledning til å ha 230V strøm tilkoblet i båten under vinteropplag.

Mvh

Opplagsansvarlig LSF

opplag@lillesand-seilforening.no

Lenker:
Står båten trygt?

 

Mvh

Opplagsansvarlig LSF

opplag@lillesand-seilforening.no

Comments are closed.