Site icon Lillesand Seilforening

Vinteropplag Kokkenes 2015-2016

Også kommende vintersesong tilbyr Lillesand Seilforening vinteropplag for båter på Kokkenes. Opplaget er åpent for alle, både medlemmer og ikke medlemmer. Prisen for registerte medlemmer i LSF 85 kr/fot, ikke medlemmer betaler 105 kr/fot. Kranløft kommer i tillegg. Alle typer privatbåter kan benytte tilbudet, men seilbåter skal ha masten av båten under opplag. Det er et eget mastestativ til lagring av master.

Bestilling av opplag og kranløft

Opplag og oppløft bestilles direkte med Kristen Flaa, tlf. 91563655 – epost kristen@kflaa.no. I likhet med havnene i Kristiansand har LSF satt bort deler av administrasjonen av vinteropplaget til en entreprenør. Tilbake får leietakerne en sterkt redusert pris for kranløft, god kapasitet (ca 10 tonn), mulighet for uttak på ettermiddags- og kveldstid samt generelt god responstid.

Dette innebærer at Flaa har førsterett på all kran aktivitet på Kokkenes. Har man behov for at andre andre aktører skal operere på Kokkenes skal dette avtales med undertegnede. Merk også at om man unnlater å møte opp som avtalt til båttopptak vil man måtte stå til rette for kostandene ved opptaket like fullt.

Fellesopptak høsten 2015

  1. Torsdag 24.september kl 12-00 utover
  2. Tirsdag 6. Oktober kl 14.00 og utover

Bestilling direkte til Flaa. Kun båter med avtale vil bli tatt opp.

Kontrakt

Vi har i flere år slitt både med at båter hensettes på Kokkenes uten avtale og betaling for opplaget. Fra og med i år får alle som går opp kontrakt fra Kristen Flaa og undertegnes på stedet ved opptak. Flaa har også betalingsautomat i bilen, og opplag+kranløft gjøres opp på stedet. Vi skal ikke ha båter uten avtale i opplag, og båter uten kontrakt vil bli fjernes for eiers regning og risiko.

Tilbakebetaling av leiepris?

Ifm bobil campen ønsker kommunen at vi så tidlig som mulig får bort båter og dermed frigjør plass til bobiler. LSF vil derfor tilbakebetale kr 500 til alle båteiere som etter avtale sjøsetter båt og fjerner krybbe innen Palmesøndag i påsken. Planlegger du å gå ut tidlig må du avtale på forhånd, så blir man plassert i den ene enden nede mot byen.

Sikkerhet

Båteier er selv ansvarlig for at opplagsutstyr, krybbe etc er i god stand og tilpasset båten man har. LSF vil gjennomføre kontroller evt. be båteiere gjøre tilpasninger der vi ser det er nødvendig. Merk også at «billigpresenninger» ikke er tillatt. Disse støyer mye og all erfaring viser at de uansett ikke varer mange ukene før de rives i filler på Kokkenes.

Det er ikke anledning til å ha 230V strøm tilkoblet i båten under vinteropplag.

Vedlagt er Retningslinjer for LSF Vinteropplag Kokkenes samt en artikkel som omhandler «staar_baaten_trygt«. Mange er flinke til å sikre båt, presenning og krybbe om vinteren, men hvert år har vi båter som blir «avdekket» i første stive kuling… Det skaper bry både for oss, båteier og naboer.. Les derfor artikkelen, vi er aldri for gamle til å lære noe nytt…

mvh

Ove Bessesen, Lillesand Seilforening

t. 90545253

Exit mobile version