Utlånsreglement

Reglement for utlån av foreningens båter og annet utstyr til privat bruk. 


 

  1. Dette reglement gjelder for utlån til privat bruk i konkurranser, trening og fritid.
  2. Bruken skjer alltid på låntakers egen risiko og på de betingelser som fremgår av dette reglement.
  3. Utlån skal klareres med leder av den gruppe båten/utstyret hører under eller foreningens tilstedeværende ansvarlige trener/instruktør.
  4. Låntaker overtar ansvaret i lånetiden for det som er lånt med plikt til å erstatte tap utover det som dekkes av den eventuelle forsikring foreningen har tegnet. (Normalt er det tegnet forsikring for brann, tyveri og ansvar for båter, men ikke for optimistjoller: Det er låntakers ansvar å sjekke gjeldende forsikringsstatus). Låntaker dekker også ansvaret etter tilbakelevering dersom utstyret ikke er blitt lagret/plassert på en normal og sikker måte .
  5. I forbindelse med utlån har ikke foreningen ansvar for å holde utlånsobjektet komplett og i orden. Låntaker har derfor selv plikt til å sjekke utstyr og tilstand på  før det tas i bruk, og erstatningsplikten gjelder også dersom følgeskader oppstår pga feil og svakheter som burde vært avdekket ved slik forhåndsjekk..
  6. Ved oppståtte skader/uhell skal inngis skriftlig rapport til foreningens formann/styre. Det skal også umiddelbart meldes fra til rette myndighet (normalt politiet) hvis det er relevant.

30 november 2005

STYRET

Comments are closed.