Tillitspersoner i LSF

Seksuell trakassering, og trakassering forøvrig er nødvendig å bekjempe, både i Norges Idrettsforbund generelt, Norges Seilforbund og i samfunnet forøvrig.

Vi har derfor 2 dedikerte personer, en av hvert kjønn, i seilforeningen som tillitsvalgt for både barn, ungdom og voksne.

I tillegg er alle trenere forpliktet til å delta i et seminar angående seksuell trakassering som en del av trenerutdanning. Alle våre trenere er allerede oppdatert og i gang med dette.

I tillegg har stor del av våre styremedlemmer har vært på seminar i regi av NSF.

Det skal være nulltoleranse i vår forening når det gjelder trakassering. Det er styrets oppgave å passe på at dette blir ivaretatt, ikke bare i jollegruppa, men også i hele seilforeningen.

Om du har behov for å snakke med en av tillitspersoner i LSF kan du ta kontakt med:

  1. Sunniva Bylund                               481 20 873
  2. Paul Chr. Jensen                             480 99 452

Mer info ligger på Norges Seilforbund sine sider

 

 

Comments are closed.