Site icon Lillesand Seilforening

Styret og Komiteer 2014

Styret 2014

Verv Navn Periode Tlf/e-post
Formann Anders Andersen 2014 48895887/leder@lillesand-seilforening.no 
  Ove Bessessen 2013-2014 90545253/ove [@] bessesen.com
  Hilde Blekastad 2013-2014 94305178/kasserer@lillesand-seilforening.no
  Steinar Sund 2014-2015  
  Lise Walker 2014-2015 47255057/jollegruppa@lillesand-seilforening.no
  Bjarte Olsen 2013-2014 90197040/bjarteo@gmail.com
  Gunnar Frigstad 2014  
Vara Bjørnar Christiansen 2014 91838972/bjornarchr [@] hotmail.com
Vara Dave Talloen 2014 92604196/dave.talloen [@] online.no

Regatta komité

Verv Navn Periode Tlf/e-post
Leder Steinar Sund 2014 turoghav@lillesand-seilforening.no  
  Atle Håkedal 2014  
  John Blekastad 2014  
  Stefan Walker 2014  

Instruksjonskomité, jollegruppe

Verv Navn Periode Tlf
Leder Lise Walker 2014 jollegruppa@lillesand-seilforening.no 
  Peter Walker 2014  
  Gunnar Frigstad 2014  
  Vidar Hansen 2014  

Vedlikehold bygg og anlegg

Verv Navn Periode Tlf
  Jo Hjerkinnn 2014  
  Arne K. Corneliusen 2014  
  Jørn Tore Solås 2014  

Aust Agder idrettskrets

Verv Navn Periode Tlf
Nestleder Halvor Rismyhr 2012-2014  

Stiftelsen Aust Agder idrettsforbund

Verv Navn Periode Tlf
Leder Halvor Rismyhr 2012-2014  

Representanter AASK årsmåte

Verv Navn Periode Tlf
  Anders Andersen 2014  
  Gunnar Frigstad 2014  

Representant Lillesand idrettsråd

Verv Navn Periode Tlf
  Thor Bylund 2014  

Revisor

Verv Navn Periode Tlf
  Henrik Benning 2014  

Vinteropplag

Verv Navn Periode Tlf
  Ove Bessessen 2014 opplag [@] lillesand-seilforening.no

Flødeseilaskomité

Verv Navn Periode Tlf
  Thor Bylund 2014  
  Roy Baardsen 2014  
  Anders Andersen 2014  
  Wanda Longnes 2014  

Huskomite for utvikling av seilbasen

Verv Navn Periode Tlf
  Birger Ariansen 2014  
  Thor Bylund 2014  
  Anders Andersen 2014  
  Lise Walker 2014  
  Bjarte Olsen 2014  

Festkomité

Verv Navn Periode Tlf
  Hilde Østerøy 2014  
  Karin Glamsland Hage 2014   

Valgkomitée

Verv Navn Periode Tlf
Leder Atle Håkedal 2014  
  Representant fra jollegruppa velges før 1. mai 2014  
Exit mobile version