Site icon Lillesand Seilforening

Seilingsbestemmelser Lillesands Sparebank Cup T/H 2013

Seilasene er underlagt de internasjonale kappseilingsreglene, den nasjonale myndighets forskrifter, seilingsbestemmelsene og andre regler som kan komme til anvendelse. Stevnet er klassifisert i kategori A, regler G 3.1, og seiles etter sikkerhetskategori 4.

 

1. Omfang

Vår- og høstcup seiles etter oppsatte terminliste med 7 seilaser på våren (hvorav 5 tellende) og 7 på høsten (hvorav 5 tellende).

2. Påmelding

Påmelding skjer pr mail (steinar.sund@multiconsult.no), skal som minimum inneholde navn, seilnr, NOR Rating,  mobilnummer. Startende båter blir registrert i vår- og/eller høstcupen. Nødvendig informasjon til seilerne blir gitt med flagg og plakat med banenummer. Startkontingenten for vårcupen er kr. 250,- og skal betales innen sesongstart til LSF’s bankkonto, og merk innbetaling med båtnavn og nummer. Startkontigent for høstcupen er den samme. Kun båter som har betalt blir tellende. Laminerte løypekart blir utlevert ved påmelding.

3. Deltagelse

Seilasene er åpne for alle typer havseilere som kan seile etter NOR Rating prinsippet.

4. Klasseinndeling og starttidspunkt

Sesongen 2013 seiles i to klasser med differensiert starttidspunkt:

Liten klasse:

Oppmerksomhetssignal ca kl 17.44
Varselsignal med klasseflagg kl 17.45
Klarsignal med P (blue Peter) heises kl 17.46
Klarsignal med P (blue Peter) senkes kl 17.49
Startsignal, klasseflagg senkes kl 17.50

Stor klasse:

Oppmerksomhetssignal ca kl 17.54
Varselsignal med klasseflagg kl 17.55
Klarsignal med P (blue Peter) heises kl 17.56
Klarsignal med P (blue Peter) senkes kl 17.59
Startsignal, klasseflagg senkes kl 18.00

Ved Gunder seilas gjelder startsignalene som for start liten klasse. Det seiles i stor og liten klasse. Klasseinndeling blir gjort ut fra rating-tall (målebrev). 

5. NOR Rating med og uten spinnaker (gennaker)

Seiling med/ uten spinnaker/ gennaker må bestemmes for hele vår- og høstseilasene. Dvs at det kan velges forskjellig i vår og høst, men har du bestemt med spinnaker i vårseilasene så teller ALLE onsdagsregattaene på våren MED spinnaker rating.

6. Start og mållinje

På Tingsakerfjorden: 2 overett merker på klubbhuset (ett på det NV hjørne og ett på bryggekanten), og flaggstang på Lamholmen.
Ved Saltholmen: Merke på sjøbu overrett med pinne på fjellet foran bua. Linja begrenset av overrettlinjen mellom Langøya fyrlykt og jernstang SSØ for Langøya.

7. Løpsbeskrivelse

Det markeredes med flagg på seilerbua om det blir seilas ute eller inne. Rødt flagg for ute, blått for inne. Banevalg opplyses senest ved oppmerksomhetssignalet med nummerskilt ved startområdet.

8. Forkortelse av løpet

Hvis første båt ikke har rundet nest siste merke innen kl 20.00, sløyfes rundingen av siste merke.

9. Maksimaltid / annullering

Dersom første båt ikke er i mål innen kl 20.30, annulleres seilasen. Ved tett tåke annulleres seilasen.

10. Gunder

Ved gunderseilas utdeles det egne startskjema. Etter oppmerksomhetssignalet er gitt kl. 17.44 kan det tillates at båtene krysser startlinjen innover uten å forstyrre andre deltakere en gang før egen start. Starttidspunktet for hver båt blir notert. Tjuvstart honoreres med straff på 10 ganger overtredelsen i sekunder. Resultatet blir justert basert på utregning (seilt tid fra oppgitt starttidspunkt x rating).

11.  Poengberegning

Det gis poeng etter Lav Poeng System:
1 plass = 1 poeng
2 plass = 2 poeng
3 plass = 3 poeng osv

12. Protester

Protester leveres skriftlig på godkjent skjema som fås av arrangør senest 15 minutter etter at siste båt i klassen er gått i mål. Protesten behandles fortløpende etter innlevering. Protestkomiteen består av regattakomiteens medlemmer (dvs de som er tilstede ) eller personer oppnevnt av denne.

13. Resultater

Fortløpende resultater regnes ut snarest etter målpassering og opplyses muntlig på samling etter regattaen på seilsenteret på Kokkenes. De vil fortløpende bli lagt ut på seilforeningens nettsider.

14. Premiering

Ca 1/3 av de båtene som har deltatt premieres.

15. Sikkerhet

Båtene skal være ansvarsforsikret.

16. Ansvarsfraskrivelse

Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen.

Exit mobile version