Site icon Lillesand Seilforening

Reisestøtte

Lillesand Seilforening (LSF) ønsker, ved å sette av midler på årlig budsjett, å bidra til å dekke utgifter som spesielt unge, ubemidlede seilere har, ved deltagelse i seilarrangementer. LSF anser aktiv deltagelse(fra medlemmer organisert i LSF), ved seilarrangementer på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå som et av de viktigste områdene for foreningens virksomhet. Kriterier for tildeling skal derfor være på et forhåndsbestemt, objektivt regelverk som forvaltes av det til enhver sittende styre i LSF.

§ 1: Start-kontingent dekkes i utgangspunktet for alle LSF-seilere som deltar i seilaser utenfor egen klubb. 

§ 2: Dekking av kostnader utover dette må det søkes om etter følgende prinsipper: 
a) Søknadsperioden gjelder for hvert år. 
b) Reisekostnader i form av transport dekkes med engangsbeløp kr 1000,- for de som deltar på 2 eller flere NC 
c) Støtten begrenses til det som er budsjettert pr år 
d) Søknadsfrist 1. desember 
 
§ 3: Det forutsettes at alle som mottar støtte, skal promotere LSF og levere rapport m. bilde etter endt seilas/regatta/stevne. Publisering på LSFs nettsider/Facebook 
 
§ 4: Alle båter som søker om støtte skal tydelige merkes med LSF-tilhørighet – klistremerke e.l., tilveiebragt av LSF.
 
Styret LSF – 2014
Exit mobile version