Samme halser uten overlapp på kryss

Denne leksjonen beskriver noen situasjoner som kan oppstå når to båter på samme halser møtes uten overlapp.

Det hender at båter blir tatt igjen bakfra på kryss så vi får en situasjon som i figur 1. Rød ligger bak grønn. Rød seiler fortere enn grønn så de vil kollidere hvis de fortsetter på samme kurs. (hvis rød ikke tar innpå grønn har vi ikke noen situasjon).

Når to båter seiler på samme halser uten overlapp (den ene er foran, og den andre er bak), er det båten som kommer bakfra som skal holde av veien (regel 12). På figuren er det rød som har vikeplikt, og grønn har retten til veien.

Hvis du er grønn kan du fortsette på krysskurs, det er rød som skal holde av veien. Du kan forandre kurs hvis du vil, men ikke så brått at du hindrer rød i å holde av veien.

Hvis du vil slå må du gjøre det så tidlig at du er ferdig med å slå før grønn kommer så tett på at han ikke kan unngå kollisjon. På figuren er rød så tett innpå at du ikke rekker å slå, men du kan loffe til vindøyet.

kryss-innhente

Hvis du er rød skal du holde av veien for grønn. Du har flere muligheter:

  • Du kan slå.
  • Hvis du heller vil fortsette på samme halser må du prøve å komme forbi grønn på en av sidene. Hvis du går til lo, som i figur 2, skal du fortsatt holde av veien siden grønn blir le båt (regel 11). Du blir lo båt i denne situasjonen.
  • Hvis du går til le (figur 3), blir du le båt når baugen din passerer roret til grønn. Deretter er det grønn som skal holde av veien (regel 11), men siden du kom bakfra er det noen begrensninger: Du har ikke lov til å seile høyere enn bidevind (regel 17). Du må også gi grønn plass til å holde av veien (regel 15). Hvis det bare er noen millimeter mellom baugen din og hekken til grønn blir det umulig for han å svinge unna.

Reglene som gjelder mens dere er overlappet er forklart her.

kryss-innhente-lo

For de mer erfarne

Det er rød som må gjøre noe her. Hvilket alternativ bør han velge?

Hvis det er to like båter, for eksempel to optimister, er forskjellen i fart så liten at det er vanskelig å seile forbi grønn i lo. Grønn har lov til å hindre deg ved å loffe. Å seile gjennom vindskyggen i le av grønn er bortimot umulig. I begge tilfeller risikerer rød å tape distanse til alle andre båter. Så det beste for rød er sannsynligvis å slå.

Hvis rød er en mye raskere båt, f.eks. en laser mot en optimist, er det noe annet. Rød kan lett seile forbi i lo, men grønn kan loffe, så det er tryggere å passere i le, selv om rød taper litt på å seile gjennom vindskyggen til grønn

kryss-innhente-le

Comments are closed.