Referat LSF årsmøte 2022

Vedlagt referat av LSF årsmøte 2022

Protokoll Årsmøte 24.03.22

 

Agenda var:

  • Behandle årsmelding
  • Behandle regnskap i revidert stand
  • Behandle innkomne forslag og saker.
  • Fastsette kontingent
  • Vedta budsjett
  • Behandle organisasjonsplanen
  • Valg

 

hilsen

Styret

Comments are closed.