Site icon Lillesand Seilforening

Nytt fra styret

Styret vil i år gi en kort informasjon fra styremøtene. Styremøtene avholdes etter behov, og det er avholdt 3 styremøter hittil i år, hvorav 2 med nytt styre. Sist møte var 3. mai.

 

Nytt styre ble konstituert i møte nr 2/17. Styret består av:

Asle Åsmul er formann

Karin Mets, leder for jollegruppa og nestformann

Steinar Sund, leder for tur og hav og sekretær.

Eivind Bjorå, leder for brettgruppa

Ingunn Etterstøl, kasserer

Jan Nielsen, leder for huskomiteen

Dave Talloen og Anniken Paulsen er vara.

 

Jollegruppa er godt i gang med aktiviteter. Har mistet en del jolleseilere pga kollisjon med fotball, men gruppa jobber med rekruttering. Det har vært god påmelding til sommerseilskolen, men fortsatt plasser igjen. De har aktivitet på Kokkenes hver tirsdag og torsdag. Brettgruppa møtes hver mandag ettermiddag. Tur og hav starter opp onsdag 10. mai. Så det er aktivitet nesten daglig på seilbasen.

Huskomiteen har gjennomført en dugnad. Ok oppmøte og mye ble gjort. Det er bestilt ny kjøkkenøy som kommer snart og det er ordnet med flere bord.

Kasserer jobber med å få utsendt fakturaer på årets kontingent via min idrett.

Videre ble strandryddedagen, utleie av seilbasen, og sponsorer/ søknad om støtte etc diskutert.

Spørsmål, innspill og kommentarer kan sendes til styret@lillesand-seilforening.no

Exit mobile version