Kontingent 2014

Om du synes online betaling er vanskelig, kan du finne en giro her.

Vi har arbeidet en tid med å gjøre kontingent innbetalingen enklere å håndtere for kasserer og klubb. Det som har blitt testet ut, og som ser ut til å funke bra er «deltaker.no». Det er en del felter som er obligatorisk å fylle inn, og en del som vi allikevel setter stor pris på blir fylt inn. Det gjør det lettere for oss å holde nyttig informasjon oppdatert, og ikke minst når vi årlig rapporterer til NSF. De siste registreringene/rapportene til NSF har blitt veldig kategoriserte, spesielt på alder og aktivitetsnivå for våre yngre medlemmer. NSF har som målsetting at så mange unge som mulig finner veien til jollene, og de vil se hvordan denne utviklingen går. Antall barn en klubb har som medlemmer, avgjør hvor mye en klubb får i støtte fra sentralt hold.

Det vil med andre ord ikke sendes ut giro, men betaling og registrering vil skje på nett. Skjema og betalingsløsning finner dere her: deltager.no/LSF_Medlemskontingent_2014

På forhånd takk for hjelpen!

Comments are closed.