Styre og komiteer

Styret 2023 styret@lillesand-seilforening.no

Verv Navn Periode Tlf/e-post
Leder Ranveig Andersen 2023-2024 90622466/leder@lillesand-seilforening.no
Nestleder Karin Mets 2022-2024  jollegruppa@lillesand-seilforening.no
Kasserer Torgrim Andersen 2023-2025 97559347/ kasserer@lillesand-seilforening.no
 Tur og Hav Edvin Fields 2022-2024 97163899/ turoghav@lillesand-seilforening.no
 Jollegruppe Karin Mets 2022-2024 95189662/ jollegruppa@lillesand-seilforening.no
 Brett Øystein Heldal 2023-2025 93245990/ brett@lillesand-seilforening.no
Huskomite Line Kristinansen 2023-2025 97401588/ huskom@lillesand-seilforening.no
Vara Kjersti Rørmoen 2023-2025 48283035
Vara Dave Talloen 2023-2025 92604196

Regatta komité

Verv Navn Periode Tlf/e-post
Leder Bjørnar Christiansen 2023 45295698/ turoghav@lillesand-seilforening.no
Torgrim Andersen 2023 97559347
Edvin Fields 2023

Jollegruppe, Instruksjonskomité

Verv Navn Periode Tlf/e-post
Leder Karin Mets 2023 951 89 662/ jollegruppa@lillesand-seilforening.no
Joyce Pigao 2023

Seilbrett / SUP komité

Verv Navn Periode Tlf/e-post
Kontaktperson Øystein Heldal 2023 93245990 / brett@lillesand-seilforening.no
Sigrud Mollestad 2023

Seilsportsliga komité

Verv Navn Periode Tlf/e-post
Leder Dave Talloen 2023 92604196 / seilsportsliga @lillesand-seilforening.no
 Teknisk ansvarlig Aleksander Gauslaa 2023  455 13 081/ seilsportsliga @lillesand-seilforening.no

Vedlikehold bygg og anlegg /Huskomité

Verv Navn Periode Tlf/e-post
Leder Line Kristinansen 2023 xxxxxxxxx/ huskom@lillesand-seilforening.no
Wanda Longnes 2023
Ingrid Skibelid 2023
Arne Kristian Corneliussen 2023

Stiftelsen Aust Agder idrettsfond

Verv Navn Periode Tlf/e-post
 Styreleder  Halvor Rismyhr  2021

Representanter AASK

Verv Navn Periode Tlf/e-post
Dave Talloen 2023
Vara Torgrim Andersen 2023

Representant Lillesand idrettsråd

Verv Navn Periode Tlf/e-post
Thor Bylund 2023

Kontrollkomite

Verv Navn Periode Tlf/e-post
Wanda Longnes 2023
Ingrid Skibelid 2023

Vinteropplag

Verv Navn Periode Tlf/e-post
Anders Andersen 2023 opplag@lillesand-seilforening.no

Valgkomitée

Verv Navn Periode Tlf/e-post
Leder 2023

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar