Innkalling til LSF årsmøte 2020

Årsmøtet blir onsdag 26. februar 2020, kl. 18.30 på klubbhuset, Kokkenes.

Saker til årsmøtet må sendes til leder@lillesand-seilforening.no senest 2 uker før årsmøtet. Alle saker og revidert regnskap blir lagt ut på hjemmesiden for innsyn innen onsdag 19. februar, en uke før møtet.

Når vi er gjennom agendaen blir det servering av pizza

Agenda:

  • Behandle årsmelding
  • Behandle regnskap i revidert stand
  • Behandle innkomne forslag og saker.
  • Fastsette kontingent
  • Vedta budsjett
  • Behandle organisasjonsplanen
  • Valg

Vel møtt!

Styret

Comments are closed.