Innkalling til årsmøte i Lillesand Seilforening 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Lillesand Seilforening
Årsmøtet avholdes onsdag 1. Mars klokken 18:30 på Seilbasen, Kokkenes 31.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 15. april til post@lillesand-seilforening.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på foreningens hjemmeside og på Facebook.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lillesand Seilforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lillesand Seilforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Agenda for årsmøtet:

  1. Godkjenne de stemmeberettigete 
  2. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
  3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 
  4. Behandle idrettslagets årsberetning 
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
  6. Behandle innkomne forslag og saker: 
  7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 
  8. Vedta idrettslagets budsjett 
  9. Valg 

 

Etter årsmøteagendaen blir det lett bevertning og hyggelig sosialt samvær.

Vi håper så mange som mulig kan komme!

 

Comments are closed.