Referat LSF årsmøte 2018

Vedlagt referat av LSF Årsmøte 2018

Agenda var:

  • Behandle årsmelding
  • Behandle regnskap i revidert stand
  • Behandle innkomne forslag og saker.
  • Fastsette kontingent
  • Vedta budsjett
  • Behandle organisasjonsplanen
  • Valg

 

hilsen

Styret

Comments are closed.