LSF Årsmøte 2022

Lillesand Seilforening kaller inn til årsmøte. Dato:                    24. mars 2022 Klokkeslett:        19:00 Sted:                     Seilbasen på Kokkenes   Saker kan meldes til post@lillesand-seilforening.no innen 10. mars. Sakspapirer og årsmøteprotokoll publiseres på seilforeningens hjemmesider innen 17. mars.   Hilsen Leder i LSF Ranveig Andersen

Continue reading

Strandryddeuke

Strandryddedagen er Norges største kollektive ryddedugnad. Alle som bryr seg om og bruker kysten kan her gjøre en innsats for å gjøre det rent, pent, trygt og trivelig! Lillesand seilforening har tatt på seg å rydde strendene på Saltholmen, Store og Lille Malmen og Humløya. Aksjonen pågår f.o.m mandag 1.…

Continue reading