Nytt fra styret

Styret vil i år gi en kort informasjon fra styremøtene. Styremøtene avholdes etter behov, og det er avholdt 3 styremøter hittil i år, hvorav 2 med nytt styre. Sist møte var 3. mai.   Nytt styre ble konstituert i møte nr 2/17. Styret består av: Asle Åsmul er formann Karin…

Continue reading

Nøkkelordningen LSF bygningen

I nøkkelboksen ved hovedhuset ligger nøkkel til det hvite huset, jolle-boden, brett-boden og verkstedet. Koden til nøkkelboksen er den samme som før, spør noen i styret om du ikke kan den. Nøkkelen til Askeladden henger i det hvite huset. Inne i hovedhuset er det nøkler til bl.a. RIBene. Nøkler til…

Continue reading