Nytt fra styret

Styret vil i år gi en kort informasjon fra styremøtene. Styremøtene avholdes etter behov, og det er avholdt 3 styremøter hittil i år, hvorav 2 med nytt styre. Sist møte var 3. mai.   Nytt styre ble konstituert i møte nr 2/17. Styret består av: Asle Åsmul er formann Karin…

Continue reading