Nytt fra styret

Styret vil i år gi en kort informasjon fra styremøtene. Styremøtene avholdes etter behov, og det er avholdt 3 styremøter hittil i år, hvorav 2 med nytt styre. Sist møte var 3. mai.   Nytt styre ble konstituert i møte nr 2/17. Styret består av: Asle Åsmul er formann Karin…

Continue reading

Ta fjorden tilbake

En felles markering sammen andre sjørelaterte foreninger for å fremme sikkerhet for de mykere brukere av skjærgården vår. Vi legger ut fra bystranda i Lillesand sentrum, og vi ber dere om å møte opp i god tid og forberede utstyret deres. Vi seiler, padler, ror og svømmer i en samlet…

Continue reading