Tillitspersoner i LSF

Seksuell trakassering, og trakassering forøvrig er nødvendig å bekjempe, både i Norges Idrettsforbund generelt, Norges Seilforbund og i samfunnet forøvrig. Vi har derfor 2 dedikerte personer, en av hvert kjønn, i seilforeningen som tillitsvalgt for både barn, ungdom og voksne. I tillegg er alle trenere forpliktet til å delta i et…

Continue reading