Reisestøtte

Lillesand Seilforening (LSF) ønsker, ved å sette av midler på årlig budsjett, å bidra til å dekke utgifter som spesielt unge, ubemidlede seilere har, ved deltagelse i seilarrangementer. LSF anser aktiv deltagelse(fra medlemmer organisert i LSF), ved seilarrangementer på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå som et av de viktigste områdene…

Continue reading

Utlånsreglement

Reglement for utlån av foreningens båter og annet utstyr til privat bruk.    Dette reglement gjelder for utlån til privat bruk i konkurranser, trening og fritid. Bruken skjer alltid på låntakers egen risiko og på de betingelser som fremgår av dette reglement. Utlån skal klareres med leder av den gruppe…

Continue reading