Utlån

Brettgruppa har et antall SUP og seilbrett til utlån for medlemmer av seilforeningen. Disse befinner seg i brett-boden. Nøkkel til brettboden henger i det hvite huset.
Regler for lån: utstyret skal leveres tilbake i samme stand som det var. Om det oppstår skader, meld fra til brett gruppe om dette.
Spyl utstyret med vannslangen etter bruk.

Comments are closed.