Båtopplag

Da er det igjen klart for vinteropplag av båter på Kokkenes, og det oppfordres til å melde sin interesse snarest. Det er første mann/kvinne til mølla som gjelder, men innbyggere i Lillesand og Birkenes vil ved behov bli prioritert frem til 1. oktober. 
Info om vinteropplag på Kokkenes 2013-2014:

Det er Kristen Flaa som styrer alt av opptak og plassering av båter på Kokkenes.
Ønsker du opplag sender du epost til han på post@kflaa.no / tlf: 91563655. Flaa har kapasitet på den store lastebilen/kranen på ca. 10-11 tonn.

Vi har i år igjen fått disponere vesentlig mindre område enn tidligere av Lillesand Kommune på Kokkenes.
Det betyr at skal vi få plass til flest mulig båter må båtene stues mye tettere sammen enn før. Merk: Det er KUN Flaa som bestemmer plassering av båter på Kokkenes og vil avgjøre hvor og hvordan disse skal stå. Båter som settes opp uten avtale må påregne å betale for flytting, evt. fjerning.

Fellesopptak

Vi planlegger 2 fellesopptak av båter i høst. Meld fra direkte til Flaa om deltakelse

  • Torsdag 12. September fra 17:00 og utover til mørket
  • Torsdag 26. September fra 12:00 og utover

(Opptak utenom disse fellesopptakene er mulig, avtal dette med Flaa.)

På fellesopptakene gjør vi som vanlig at vi båteiere hjelper hverandre slik at opptaket blir smidig og effektivt. Hvis alle tar ei hånd med master/krybber etc. før og etter en selv skal opp får vi gjennomført opptaket på en grei måte.

Meld fra direkte til Flaa om deltakelse
(Opptak utenom disse fellesopptakene er mulig, avtal dette med Flaa.)

Opplag med mast oppe
Vi minner at båter som ønsker opplag med mast oppe utelukkende gis adgang til dette etter søknad. Dette gjelder kun båter større enn 33 fot. Mindre båter står alltid med masten nede. På Kokkenes er bolighusene svært nær, og vi ønsker ikke master oppe som støyer og lager ugreie for naboene våre!

Kontrakt
Alle skal skrive under og levere kontrakt for opplaget. Kontrakt vil bli sendt i epost ila kort tid, og vil da også være tilgjengelig på LSF sin webside.

Her er retningslinjer for båtopplag på Kokkenes og gode tips for sikkert opplag.
mvh
Ove Bessesen
Lillesand Seilforening

Comments are closed.