Årsmøte 2013

Lillesand seilforening avholder årsmøte mandag 10. februar kl. 18.00 på Hotell Norge.

Forslag som ønskes behandlet må sendes innen 27. januar til:
styret v/ Anders A. Andersen
Nordre Vardåsen 8,
4790 Lillesand 

Saksliste:

   • Godkjenning av innkalling og saksliste
   • Behandle årsmeldingen
   • Valg av dirigent og referent
   • Behandle regnskap i revidert stand
   • Behandle innkomne forslag og saker
   • Fastsette kontingent
   • Vedta budsjett 2014
   • Utvikling av seilbasen
   • Valg

Comments are closed.