Årsmøte

Lillesand Seilforening avholder årsmøte onsdag 13. februar kl.18:00 på 2. etage Ole Olsen (tidl. Sanden Mad og vinhus)
Forslag som ønskes behandlet må sendes styret v/ Thor Bylund, Tingsaker terr.4, 4790 Lillesand innen 30. januar

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av dirigent og referent

  • Behandle årsmeldingen
  • Behandle regnskap i revidert stand
  • Behandle innkomne forslag og saker
  • Fastsette kontingent
  • Vedta budsjett 2013
  • Valg


Styret

Comments are closed.