Reisestøtte

Lillesand Seilforening (LSF) ønsker, ved å sette av midler på årlig budsjett, å bidra til å dekke utgifter som spesielt unge, ubemidlede seilere har, ved deltagelse i seilarrangementer. LSF anser aktiv deltagelse(fra medlemmer organisert i LSF), ved seilarrangementer på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå som et av de viktigste områdene…

Continue reading