Info om nytt system for utregning av LYS tall

Norges Seilforebund og NORLYS har laget en presentasjon om overgangen til det nye systemet. I praksis har overgangen lite å si for oss vanlige seilere. Man operer med «LYS tall» som før, LYS avgiften forblir uendret og for de aller fleste vil LYS tallet være helt uendret ift. tidligere selv ift andre båter, selv om selve tallet/verdien endres ift. gammelt LYS tall. Man trenger ikke måle båten på nytt eller i grunn gjøre noe særlig mer enn å sjekke LYS tallet sitt når dette er klart ca. 1. April.

Hovedforskjellen er at man nå bruker en bedre, mer detaljert datagrunnlag for utregning av LYS tall som bl.a. skal støtte produsentenes raske modellskift med nye versjoner og båttyper. I tillegg har statestikk grunnlaget for LYS utregningen siste år vært ganske dårlig, samt at formler og utregning av LYS tallet har vært «hemmelig, noe NOR LYS nå ønsker gjøre noe med.

det jobbes med å navngi den nye modellen, så navnet blir neppe «LYS Tall»

Presentasjonen fra NORLYS/NSF finnes her

Følg gjerne med på www.norlys.org / www.seling.no fremover..

Comments are closed.