Innkalling til årsmøte 2018

Årsmøtet blir onsdag 28. februar 2018, kl. 18.00 på klubbhuset, Kokkenes.

Saker til årsmøtet må sendes til leder@lillesand-seilforening.no senest 2 uker før årsmøtet.

Alle saker og revidert regnskap blir lagt ut på hjemmesiden for innsyn innen onsdag 21. februar, en uke før møtet.

Når vi er gjennom agendaen blir det servering av fiskesuppe.

Agenda:

  • Behandle årsmelding
  • Behandle regnskap i revidert stand
  • Behandle innkomne forslag og saker.
  • Fastsette kontingent
  • Vedta budsjett
  • Behandle organisasjonsplanen
  • Valg

 

Vel møtt!

Styret